Samenwerken (externe) redactieleden overzichtelijk geregeld

De meeste redacties bestaan uit een vast kernteam en zetten een flexibele schil in voor specifieke artikelen of opdrachten. Of externe deskundigen wordt gevraagd mee te lezen. Al snel ontstaan er verschillende contentstromen, met verschillende versies. Zezar Content zorgt voor overzicht en inzicht.

 

Als u een artikel wilt uitzetten,  dan geeft u aan wie het gaat uitvoeren. Met een druk op de spreekwoordelijke knop gaat er een e-mail uit naar een freelancer, specialist of bijvoorbeeld fotograaf om tekst, foto en/of video te leveren. In de mail worden de basisgegevens uit Zezar Content overgenomen die men per discipline kan uitwerken. Ook kan direct de eventuele vergoeding worden vastgelegd. De auteur accepteert vervolgens de opdracht. Of bedankt deze keer. Zo is de afspraak snel en duidelijk vastgelegd.

Artikel, beeld en video eenvoudig uploaden
De contentleverancier ontvangt bij acceptatie een link om de content te uploaden. Bij het uploaden verklaart hij dat de auteurs- en/of beeldrechten bij hem liggen. Afhankelijk van specifieke afspraken kan hij meteen de auteursrechten overdragen. Zezar Content slaat de geleverde content op de juiste plek op. De redactie kan de status van de verschillende artikelen in een oogopslag overzien. Bovendien zorgen e-mail notificaties ervoor dat geen deadline wordt gemist.

Check door meelezer? Of door naar eindredactie?
De interne redactie bepaalt vervolgens de verdere flow. Is de kopij/beeld/video goed? Dan zet u het meteen op akkoord. Is het niet goed? Dan kan het terug naar de leverancier. Zijn er anderen in- of extern die de content moeten beoordelen of corrigeren? Dan kan de hulp van meelezers worden ingeroepen. De verschillende versie en bijbehorende communicatie wordt allemaal vastgelegd in dit ene systeem: Zezar Content. Zo valt de geschiedenis altijd terug te lezen. En bij plotselinge afwezigheid van een redacteur is de fase waarin een artikel verkeert meteen duidelijk.

Eerder geproduceerde artikelen zijn weer terug te vinden
Alle content kan worden voorzien van zelf te bepalen tags. Daarmee zijn artikelen, beelden, video’s in vooraf bepaalde rubrieken te plaatsen en later eenvoudig terug te vinden. Er kan ook worden gekozen voor vrije metadata. Per medium wordt bovendien de status bijgehouden, zodat u ook kunt zien of een artikel er al is gepost. Zezar Content zorgt voor het overzicht, u concentreert zich op het uitgeven.

Meer weten? Wilt u een online demo?