Een goede PDF maken met InDesign

Onze module Zezar Ads (voorheen Ad2Print) verwerkt een groot aantal print-advertenties. Printadvertenties worden in regel aangeleverd als PDF. Maar de ene PDF is de andere niet.

Om een advertentie in druk goed tot zijn recht te laten komen, worden er aan de PDF eisen gesteld. Hoewel het merendeel van de advertenties die we verwerken voldoet aan deze eisen, is er ook een aantal dat niet aan de norm voldoet. Bij het uploaden van advertenties krijgt u een bericht of de advertentie technisch in orde is bevonden, of is geaccepteerd. Dit laatste houdt in dat er bijvoorbeeld RGB is geconstateerd of transparantie. Daarmee voldoet deze niet aan de officiële drukeisen, maar kan deze wel worden verwerkt.
In een aantal gevallen, denk aan lo-res of steunkleur, kan een advertentie niet automatisch worden gecorrigeerd. In alle gevallen is het beter als de advertentie wordt aangeleverd die op alle punten voldoet. Het biedt de ontwerper van de advertentie de meeste controle op het eindresultaat.

Hoe maak ik een goede pdf
Om te beginnen is het verstandig een opmaakprogramma te gebruiken, bij voorkeur Adobe InDesign of Quark XPress. Een illustratorbestand plaats je daarom in InDesign op het paginaformaat dat je nodig hebt. Lever dus bij voorkeur geen PDF rechtstreeks vanuit Illustrator.
Na het plaatsen in het opmaakprogramma zorg je ervoor dat je instellingen juist zijn. We geven hier de instellingen voor tijdschriftadvertenties in InDesign CS6. De nieuwere versies zijn op exportgebied vrijwel ongewijzigd. Tegenwoordig worden de goedkopere programma’s Affinity Publisher en Canva vaker gebruikt. In de praktijk blijken deze PDF-bestanden soms toch onbruikbaar. Lever nooit een PDF uit Word!

Transparantie
Elke PDF moet worden afgevlakt, zodat eventuele transparantie wordt verwijderd. Het afvlakken kan het resultaat beïnvloeden, dus het is aan te raden dit zelf te doen!
Standaard levert Adobe 3 afvlakkers, maar wij kiezen voor een eigen instelling. De afvlakker vind je onder Bewerken -> Voorinstellingen transparantie-afvlakker. Stel deze in als op de afbeelding en bewaar deze onder de naam van jouw voorkeur (bijvoorbeeld: HR Service for Publishers):

Voordat je exporteert…
Controleer of je documentinstellingen juist zijn. Bij aflopende advertenties gaan we in dit voorbeeld uit van 3 mm. Incidenteel kunnen uitgevers meer of minder vragen. Afloop betekent dat de achtergrond (beeld of kleur) 3mm buiten de snijlijnen doorloopt. Na het snijden voorkomt dit witranden.

Instellingen veld 1 – Algemeen
Kies Exporteren… Bewaar als PDF en geef het bestand een naam. Vervolgens kies je deze instellingen:

Instellingen veld 2 – Compressie
Alle fc- en grijstoonafbeeldingen dienen minstens 150 en maximaal 300 dpi te zijn. JPEG-compressie is in dit geval prima bruikbaar en maakt het bestand hanteerbaar.

Instellingen veld 3 – Tekens en afloopgebied
De drukker maakt gebruik van positiesoftware en eigen kleurstrips. Het is dus feitelijk niet nodig allerlei extra’s mee te geven, maar in de praktijk kan een minimum altijd van pas komen.

Instellingen veld 4 – Uitvoer
De kleuren moeten omgezet worden naar CMYK. Het doel en uitvoerintentieprofiel worden op ISO-norm gezet:

Instellingen veld 5 – Geavanceerd
Hier wordt de afvlakker aangesproken. Zeer belangrijk! Fonts moeten nooit worden gewijzigd.

Instellingen veld 6 – Beveiliging
Zet hier alles uit, dit kan enkel tot problemen leiden:

Als je bovenstaande instellingen bewaart als voorinstelling, dan kun je deze altijd toepassen op je werk voor drukken. Bij niet-aflopende advertenties raden we nog aan bij veld 3 de drukkersmarkeringen uit te zetten, afloop en witruimte beide op 0 stellen. Let daarbij wel op dat kaderlijnen naar binnen vallen!

Certificeer je PDF
Als je PDF op deze manier is geëxporteerd, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat je PDF geschikt is voor druk. Echter, bovenstaande instellingen zijn natuurlijk geen garantie. Service for Publishers aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot jouw PDF-bestanden.

Wil je echt 100% zekerheid hebben, dan raden we aan dat je je PDF certificeert. Meer informatie hierover vind je bij Enfocus, de ontwikkelaars van de certificeringssoftware.

Acrobat Professional
Tot slot, heb je geen zin je te verdiepen in certificeren, maar wil je op eenvoudige manier wel de controle krijgen over je werk, dan kun je ook gebruik maken van Adobe Professional. Daarin zit een hele goede ‘preflight’-functie welke alle problemen naar je terugkoppelt. Bovendien kent Acrobat Professional de optie om te controleren of je overvulinstellingen goed staan. Ook die worden helaas nog weleens vergeten, waardoor witte logo’s zomaar kunnen verdwijnen. Een euvel dat vaker voorkomt dan wenselijk is. Wat ons betreft is dit programma een must-have voor iedere graficus!