Fouten in PDF-bestanden

Pijnlijke statistieken Ad2Print

Onderstaand verhaal is iets gewijzigd de intro op de website Hoe maak ik een goede PDF, een algemene servicepagina van Service for Publishers. Op die pagina worden alle instellingen gegeven voor InDesign, zodat je advertentie voldoet aan de huidige druknorm MagazineAds_1v4. Een pre flight check wordt niet meer uitgevoerd, zo lijkt het.

Iedere uitgever vraagt om gecertificeerde PDF-documenten. Helaas blijkt dat steeds minder ontwerpers aan deze eis voldoen. De meeste advertentie-leveranciers horen nooit iets over (hun) slechte bestanden en gaan er daarom (logisch) vanuit dat ze goed werk leveren. De meeste veelvoorkomende fouten worden namelijk on the fly opgelost, zoals dat heet.

Ad2Print, het advertentie-managementsysteem van Service for Publishers, houdt exact bij hoeveel procent van de aangeleverde advertenties – zonder ingrijpen – problemen geeft bij drukken.

Afgekeurde advertenties in 2015 (2014)

Aanlevering advertenties
via gebruikers Ad2Print
NIET  
gecertificeerd
  
Correctie  
in work flow  
Gemiddelden    75% (69%)   27% (25%)  

 

Conclusie
Op basis van bovenstaande cijfers kun je stellen dat ca. 1/3 van de niet-gecertificeerde PDF-bestanden na aanlevering niet voldoen aan de MagazineAds_1v4 druknorm, dus ergens in het proces een correctie moet ondergaan. Ofwel minder gecertificeerd leidt tot meer correctie.

Deze conclusie en het feit dat steeds meer advertenties nazorg nodig hebben is zorgelijk, omdat correcties achteraf soms ongewenste effecten geven die klant en uitgever in conflict brengt. Een vervelende situatie voor beide partijen.

De 3 meest voorkomende fouten

RGB  Dit zal voor druk altijd worden omgezet naar CMYK. Wil je zeker weten dat jouw kleuren in orde zijn, dan moet je CMYK leveren.
Transparantie  Een pdf moet altijd worden afgevlakt. Dit wordt heel vaak niet gedaan. Het afvlakken kan het resultaat beinvloeden, dus het is aan te raden dit zelf te doen!
Lage resolutie  Beelden moeten bij voorkeur 300 dpi zijn, maar de moderne techniek staat beelden van minstens 150 dpi nog toe. Daaronder gaat de alarmbel af. Als er bewust voor lage resolutie is gekozen voor het effect, dan is het verstandig dit aan te geven bij aanlevering.

Nieuwe norm?

In ditzelfde jaar 2015 is men bezig de huidige druknorm MagazineAds_1v4 op de schop te nemen. Dit onder de noemer PDF 2015. De verwachting is dat men in 2016 of begin 2017 op deze nieuwe norm overstapt. Daarbij zouden bovenstaande problemen anders behandeld of beoordeeld gaan worden. Zodra ik meer weet zal ik daarover op dit blog berichten.

Leave A Response

* Denotes Required Field